Hei og velkommen til OHC arkitektur & design as.
Hjemmesiden er i sommer under redigering.
Ta gjerne kontakt via epost til ohc@ohc.no. 


OM

Sivilarkitekt Ole Henrik Christensen ble uteksaminert ved NTH i 1992 og arbeidet i 10 år alt vesentlig som saksbehandler ved ulike arkitektkontorer med hovedvekt på store prosjekter - så vel offentlig byggeri og industri som næring og bolig. I 2001 etablerte Ole Henrik Christensen firmaet OHC arkitektur & design as og har siden vært engasjert innenfor et bredt spekter av oppgaver innenfor arkitektur, design og eiendomsutvikling. Virksomheten spenner fra rådgivning og utredning til detaljert design og oppfølging av byggeprosjekter som enebolig, hytte, påbygg av hus, ombygg leiligheter, loft, næringslokaler, skole mv. Målet er å skape gode arkitektoniske løsninger som står seg over tid og som gjør folks hverdag mer velfungerende og helst glade og fornøyd! 

OHC er en del av et større kontorfellesskap i Frognerveien 22 i Oslo som bistår hverandre ved behov og kan påta seg de aller fleste arkitektfaglige oppgaver.


© Copyright OHC arkitektur & design as